1. Oficiální název

 

Obec Dobrá Voda u Pacova

 

2. Důvod založení

 

ZÁKON 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), § 1 Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. § 2(1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. (2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

 

3. Organizační struktura

 

-

 

4. Kontaktní spojení

 

adresa:
OÚ Dobrá Voda u Pacova 39501 Pacov

telefon: 725101088
fax:

 

mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Podatelna  el. pošty s elektronickým podpisem :

 

web: www.obecdobravoda.cz

 

5. Případné platby můžete poukázat

 

33124261/0100

 

6. IČO

 

 00511358

 

7. DIČ

 

neplátce DPH

 

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce

 

 

 

9. Žádosti o informace

 

Na obecním úřadě

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

 

Na obecním úřadě

 

11. Opravné prostředky

 

-

 

12. Formuláře

 

-

 

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

 

-

 

14. Nejdůležitější předpisy

 

-

 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

 

-

 

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

-

 

17. Seznam organizací

 

-