Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
30.10.2019 14.11.2019 Záměr prodeje Zastupitelstvo obce Dobrá Voda u Pacova zveřejňuje záměr prodeje pozemku (dle odst. 1 § 39 zákona č. 128/2000 Sb.) v k. ú. Dobrá Voda u Pacova p. č. 1401, o výměře 703 m2
Super User
21.10.2019 06.11.2019 Záměr prodeje Zastupitelstvo obce Dobrá Voda u Pacova zveřejňuje záměr prodeje pozemku (dle odst. 1 § 39 zákona č. 128/2000 Sb.) v k. ú. Dobrá Voda u Pacova p. č. 1274/22, o výměře 25 m2
Super User
21.10.2019 06.11.2019 Záměr prodeje Zastupitelstvo obce Dobrá Voda u Pacova zveřejňuje záměr prodeje pozemku (dle odst. 1 § 39 zákona č. 128/2000 Sb.) v k. ú. Dobrá Voda u Pacova p. č. 1402/3, o výměře 1096 m2
Super User
19.09.2019 04.11.2019 Program veřejné schůze obecního zastupitelstva obce Dobrá Voda u Pacova, která se koná dne 4. 10. 2019
Super User
22.08.2019 06.09.2019 Program veřejné schůze obecního zastupitelstva obce Dobrá Voda u Pacova, která se koná dne 6.9.2019 od 20 hod. v prostorách obecního úřadu.
Super User
11.06.2019 21.07.2019 Program veřejné schůze 21.6.2019
Super User
24.03.2019 25.06.2019 Stanovení minimálního počtu členů volební komise
Super User
06.03.2019 22.03.2019 Program veřejné schůze obecního zastupitelstva obce Dobrá Voda u Pacova, která se koná dne 22.3.2019 od 20 hod. v prostorách obecního úřadu.
Super User
04.03.2019 22.03.2019 Záměr pachtu zemědělských pozemků
Super User