Závěrečný účet svazku obcí mikroregionu Stražiště za rok 2016

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 26.05.2017

Sejmuto: Nikdy

Zveřejnil (zodpovídá): Super User