Poskytnuti informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacim

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Soubory ke stažení:
poskytnuti-informace-4-2017.pdf

Vyvěšeno: 18.08.2017

Sejmuto: Nikdy

Zveřejnil (zodpovídá): Super User